ontvangst

Ontvangst (0-4)
De ontvangst van de allerkleinsten op het Eiland is hartelijk en kinderkundig. Op het Eiland kunnen kinderen zich in alle rust en op eigen gelegenheid ontwikkelen, terwijl hun ouders zich met een gerust hart elders (of op een flexwerkplek binnen het Eiland) nuttig kunnen maken.

De Ontvangst op het Eiland biedt een aanvulling op de ouderlijke zorg door hier praktisch en inhoudelijk optimaal op in te spelen. Met flexibele openingstijden, gezond (leren) eten, buitenleven en uitdagende bezigheden.

De Ontvangst vindt plaats binnen twee stamgroepen. De babygroep (De Baai) bestaat uit maximaal 9 baby’s, die zodra ze aangeven hun actieradius te willen vergroten, welkom zijn in de peutergroep (De Duinen) met maximaal 15 kinderen.

Werkwijze ontvangst