eiland ontvangst

Onze eerste ervaringen en relaties, zijn van groot belang. Het Eiland biedt dagopvang* en naschoolse opvang, die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan zowel de behoeftes van kinderen als van hun ouders. Zodat een verblijf op het Eiland voor beiden meerwaarde heeft. Voor de kleintjes binnen de Ontvangst, voor daarna binnen de Buitenschool.

Benadering
De pedagogische benadering op Het Eiland is dynamisch en eclectisch, in die zin dat we voortdurend open staan voor nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en in onderling overleg blijven ontwikkelen. Daarbij leunen we zwaar op de positieve psychologie in dat we ons richten op de mogelijkheden, talenten en affiniteiten van individuele kinderen, vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. We baseren ons onder andere op de inzichten van Emmi Pikler, Aletha Solter en Korczak.

Het pedagogisch beleid is gebaseerd op de eisen die de Wet Kinderopvang stelt en houdt ook rekening met wensen, ideeën en opvattingen van de ouders die gebruik maken van de kinderopvang en de mensen die er werken.

De Eilandcrew bestaat uit kinderkundig onderlegde professionals met uiteenlopende, vaak overlappende talenten (koken, muziek, theater, speltherapie, klimmen, schaken, kunst, ontwikkelingspsychologie), zodat zij optimaal zijn uitgerust de kinderen op eigen gelegenheid hun talenten te helpen ontdekken en ontwikkelen.

KDV Landelijk Registratienummer 210887254
BSO Landelijk Registratienummer 153180365

Wat de GGD zegt over ons pedagogisch klimaat, kun je hier lezen.