Uni

Kinderen opvoeden is een interessante en belangrijke taak. Er is vanalles over te lezen en te schrijven. Maar wat zijn waardevolle en beproefde bronnen? En hoe pas je de aanwezige kennis toe?

De Uni voor Kinderkunde wil ouders en andere (ook professionele) opvoeders gelegenheid bieden om  ervaringen en kennis uit te wisselen en kennis op te doen. Bij inspiratiebijeenkomsten, lezingen, (ouder-kind)workshops en door bruikbare bronnen beschikbaar te stellen; boeken op de plank, artikelen op de site…

We zullen nauw samenwerken met kennisinstellingen en de kinderkundige kennis die we (gezamenlijk) hebben en opdoen, toepasbaar maken voor concrete situaties.

De Uni organiseert regelmatig een cursus kinder-EHBO. Wie zich als belangstellende wil melden kan emailen naar Uni@eilandvangroningen.nl.

In de agenda kan je zien wat er de komende tijd op het programma staat.