Kortom

Samen zoeken naar de omstandigheden waaronder kinderen en jongeren zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, fysiek en psycho-sociaal gebied (die onlosmakelijk zijn).


Het Lichthuis
is een plek voor jongeren (10+) die hun aanleg en affiniteiten willen onderzoeken, versterken en inzetten. Huiswerkbegeleiding, beweging en kunst, ambacht en ondernemen.

Het doel is zelfsturing ontwikkelen  door begeleid problemen op te lossen in een rijke omgeving. Daarbij hoort leren leren, werken en spelen.

We hebben beschikking over een atelier, muziekruimte, keuken, bibliotheek en (huis)werkruimtes waar je motivatie vindt door zelf te kiezen, te ontdekken wat je kan, en waar je warm voor loopt.

Iedere maandagmiddag zijn wij open (van 1400 tot 1800). Je kunt dan inlopen om deze plek te ontdekken, huiswerk maken met ondersteuning bij het leren, muziek te maken, experimenten te doen in het Laboratorium.

Voor vragen kun je bij ons terecht: