ontvangst

Ontvangst (0-4)
De ontvangst van de allerkleinsten op het Eiland is hartelijk en kinderkundig. Op het Eiland kunnen kinderen zich in alle rust en op eigen gelegenheid ontwikkelen, terwijl hun ouders zich met een gerust hart elders (of op een flexwerkplek binnen het Eiland) nuttig kunnen maken.

De Ontvangst op het Eiland biedt een aanvulling op de ouderlijke zorg door hier praktisch en inhoudelijk optimaal op in te spelen. Met flexibele openingstijden, gezond (leren) eten, buitenleven en uitdagende bezigheden.

De Ontvangst vindt plaats binnen vier stamgroepen. De babygroep (De Baai) bestaat uit maximaal 9 baby’s, die zodra ze aangeven hun actieradius te willen vergroten, welkom zijn in de peutergroep (De Duinen) met maximaal 16 kinderen. Het souterrain (met eigen voordeur onder de hoofdingang) biedt ruimte aan ’t Wad (2+) met maximaal 16 kinderen. Sinds kort is er ook de peuter-kleutergroep De Polder voor kinderen tussen 3,5 en (desgewenst) 5 jaar.

Werkwijze ontvangst